Welkom

Van Baerle Newbolt B.V. biedt een breed dienstenpakket op het gebied van:


Op het gebied van business valuation adviseren en begeleiden wij bij waarderingsvraagstukken. Onze deskundigheid richt zich daarbij met name op de waardebepaling van ondernemingen in het kader van een overname, een second opinion, het ondersteunen bij een impairment toets of het vaststellen van economische schade.

Daarnaast treden wij op als onafhankelijke deskundige bij uiteenlopende conflictsituaties, of begeleiden bij organisatieveranderingsprocessen als gevolg van een reorganisatie, herstructurering, fusie of overname.

Onze dienstverlening op het gebied van corporate finance richt zich op de financieringsmogelijkheden van strategische investeringsbeslissingen en het onderkennen van toekomstige strategische acties.

Tenslotte kunnen onze consultants ondersteuning bieden bij diverse strategische, juridische en fiscale aspecten van het overnametraject en bij de uiteindelijke koop of verkoop van de onderneming.

Voor een uitgebreide toelichting op ons dienstenpakket verwijzen wij u door naar bovenstaande links. Mocht u naar aanleiding van het bezoeken van deze website vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Van Baerle Newbolt B.V.

Gouverneurlaan 5
Postbus 80
6000 AB Weert
T 0495 45 44 94
F 0495 45 44 93
E info@vanbaerlenewbolt.nlPrint deze pagina email